تصاویر آئین معارفه مدیران جدید امورمالی

آئین معارفه مدیر جدید امور مالی و مدیر جدید تأمین منابع، دفاتر مالی و تلفیقی صندوق ها امروز (یکشنبه، ۱۸ خردادماه) با حضور رئیس صندوق ها معاونان و جمعی از کارکنان بخش های مربوطه برگزار شد.