کد خبر: 4887
سرویس: درمان
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰
 • خبرنگار: روابط عمومی
 • چاپ
تعرفه درمان

نرخ خدمات رایج درمان برای سال ۹۹ صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منتشر شد. * یادآوری، اطلاعاتی مورد تایید بخش های تخصصی صندوق هاست که در سایت رسمی منتشر شده باشد.

با آرزوی صحت و سلامتی برای شما، معاونت بهداشت، درمان و سلامت صندوق ها، متن زیر را جهت اطلاع مخاطبان منتشر کرد؛ چنانچه در این زمینه موضوعی مد نظر بود از طریق بخش دیدگاه همین صفحه آن را برای ما ارسال کنید تا بیشتر نظر شما را تامین کنیم. 

آخرین تاریخ به روز رسانی۲۴ / ۰۴ / ۹۹  _ منبع : معاونت بهداشت، درمان و سلامت صندوق ها

"مبنای محاسبه تعرفه ها بر اساس ریال می باشد"

خدمات پزشکان و پیراپزشکان

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی

۳۲۴,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰

۱۹۷,۰۰۰

۱۴۹,۰۰۰

ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص

۴۹۲,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰

۱۸۶,۰۰۰

ویزیت پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ 

۶۲۴,۰۰۰

۴۶۱,۰۰۰

۳۹۴,۰۰۰

۲۲۵,۰۰۰

ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی

۷۴۳,۰۰۰

۵۷۷,۰۰۰

۴۷۲,۰۰۰

۲۸۱,۰۰۰

ویزیت پزشکان متخصص روانپزشکی

۶۵۵,۰۰۰ ۴۸۴,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰

کارشناس ارشد پروانه دار(مامائی، تغذیه، اپتومتریست و...)

۲۶۴,۰۰۰

۱۹۶,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

۱۲۸,۰۰۰

کارشناس پروانه دار(مامائی، تغذیه، اپتومتریست و...)

۲۲۸,۰۰۰

۱۴۸,۰۰۰

۱۴۷,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰

توضیحات:

ضروری است مبلغ ویزیت و تاریخ مراجعه در سربرگ دفترچه درمانی توسط ویزیت کننده مشخص و مهر و امضاء گردد ضمناً مبنای پرداخت هریک از مبالغ فوق عنوان درج شده در مهر نظام پزشکی هریک از آنان خواهد بود.

خدمات روانپزشکی

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

مشاوره روانپزشکی روانپزشک

۲,۰۴۱,۲۰۰

۲,۰۴۱,۲۰۰

۱,۵۹۳,۰۰۰

۱,۰۰۲,۶۰۰

توضیحات:

تعداد جلسات مشاوره روانشناسی حداکثر ۱۵ جلسه در سال و بیش ازآن درصورت تائید شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

   خدمات قلب و ریه و برخی خدمات رایج 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

الکترو کاردیو گرافی (نوار قلب)  

۳۱۰,۴۵۰

۲۳۶,۰۴۰

۱۹۷,۳۰۰۰

۱۲۴,۰۷۰

اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی

۲,۱۱۳,۱۵۰

۱,,۸۴۷,۴۰۰

۱,۴۸۸,۵۰۰

۹۳۶,۴۵۰

تست ورزش

۱,۵۱۹,۸۱۰

۱,۳۱۷,۸۴۰

۱,۰۶۴,۰۰۰

۶۶۹,۳۷۰

هولتر مایتورینگ ۲۴ ساعته

۲,۰۷۱,۵۰۰

۱,۷۱۵,۲۵۰

۱,۰۲۳,۴۰۰

۴۷۲,۷۵۰

سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر بدون دارو

۲۰,۳۲۱,۹۰۰

۱۵,۹۶۳,۶۰۰

۱۳,۲۲۵,۰۰۰

۸,۳۱۷,۳۰۰

سی تی آنژیوگرافی سایرعروق بدون دارو

۱۲,۰۵۹,۵۰۰

۹,۴۰۲,۰۰۰

۷,۸۰۵,۰۰۰

۴,۹۰۸,۵۰۰

اسپیرومتری ساده

۳۹۹,۹۵۰

۳۴۶,۸۰۰

۲۸۰,۰۰۰

۱۷۶,۱۵۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی مشخص و مهر و امضاء گردد و در هنگام تحویل نسخ ردیفهای ۲ الی ۷ فتوکپی جواب آنها نیز ارائه گردد.

 خدمات اسکوپی و برخی خدمات رایج 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

آندوسکوپی مری، معده و اثنی عشر(دستگاه فوقانی) با یا بدون بیوپسی

۴,۲۸۶,۰۵۰

۳,۷۰۱,۴۰۰

۲,۹۹۱,۵۰۰

۱,۸۸۱,۹۵۰

آندوسکوپی مری، معده و اثنی عشر(دستگاه فوقانی) با برداشتن پولیپ

۱۵,۲۵۲,۰۰۰

۱۲,۸۷۷,۰۰۰

۷,۶۲۶,۰۰۰

۳,۵۲۳,۰۰۰

کولونوسکوپی تشخیصی با یا بدون نمونه 

۶,۳۹۹,۲۰۰

۵,۵۴۸,۸۰۰

۴,۴۸۰,۰۰۰

۲,۸۱۸,۴۰۰

کولونوسکوپی تشخیصی با برداشتن پولیپ ها

۱۹,۸۲۷,۶۰۰

۱۶,۷۴۰,۱۰۰

۹,۹۱۳,۸۰۰

۴,۵۷۹,۹۰۰

سیستوسکوپی با نمونه برداری

۶,۳۰۰,۰۰۰

۵,۵۹۳,۵۰۰

۳,۲۵۱,۸۰۰۰

۱,۵۰۲,۵۰۰

برونکوسکوپی تشخیصی

۴,۷۹۹,۴۰۰

۴,۱۶۱,۶۰۰

۳,۳۶۰,۰۰۰

۲,۱۱۳,۸۰۰

لارنگوسکوپی غیر مستقیم

۱,۵۹۹,۸۰۰

۱,۳۸۷,۲۰۰

۱,۱۲۰,۰۰۰

۷۰۴,۶۰۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج و در هنگام مراجعه جهت تحویل نسخ فتوکپی جواب اسکوپی نیز ارائه گردد.

 خدمات مغز، اعصاب، عضله و برخی خدمات رایج  

                                                                                       

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

الکتروآنسفالوگرافی (نوار مغزی)

۲,۴۶۵,۵۵۰ ۱,۹۸۷,۲۰۰ ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۱,۰۲۸,۳۵۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) یک اندام 

۳,۳۱۳,۰۰۰ ۲,۸۸۷,۸۰۰ ۲,۳۲۸,۵۰۰ ۱,۴۶۴,۹۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) دو اندام

۴,۶۲۶,۲۵۰ ۴,۰۴۱,۶۰۰ ۳,۲۵۷,۰۰ ۲,۰۴۹,۰۵۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) سه اندام

۵,۹۳۹,۵۰۰ ۵,۱۹۵,۴۰۰ ۴,۱۸۵,۵۰۰ ۲,۶۳۳,۲۰۰

الکترومیوگرافی و نوروگرافی (نوار عصب و عضله) چهار اندام

۶,۷۳۹,۴۰۰ ۵,۸۸۹,۰۰۰ ۴,۷۴۵,۵۰۰ ۲,۹۸۵,۵۰۰

توضیحات:

ضروری است نوع خدمت و تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج و در هنگام مراجعه جهت تحویل نسخ فتوکپی جواب خدمات یاد شده نیز ارائه گردد.

   خدمات توانبخشی و برخی خدمات رایج 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

لیزرفیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه

۳۱۰,۴۵۰ ۲۳۶,۰۴۰ ۱۹۷,۳۰۰ ۱۵۷,۴۹۰

لیزرفیزیوتراپی بیش از یک ناحیه هر جلسه

۶۲۰,۹۰۰ ۴۷۲,۰۸۰ ۲۹۴,۶۰۰ ۳۱۴,۹۸۰

فیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه

۴۵۷,۲۶۰ ۳۹۳,۴۸۰ ۳۱۸,۳۰۰ ۲۰۰,۲۴۰

فیزیوتراپی دو ناحیه هر جلسه

۹۱۴,۵۲۰ ۷۸۶,۹۶۰ ۶۳۶,۶۰۰ ۴۰۰,۴۸۰

فیزیوتراپی سه ناحیه و بیشتر هر جلسه

۱,۳۷۱,۷۸۰ ۱,۱۸۰,۴۴۰ ۹۵۹,۹۰۰ ۶۰۰,۷۲۰

سایر خدمات    

تعرفه خصوصی

تعرفه خیریه

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

شوک ویوتراپی     (حداکثر ۳ جلسه در سال)

۱,۳۱۹,۳۵۰ ۱,۰۵۳,۶۰۰ ۸۶۹,۰۰۰ ۵۴۶,۵۵۰

خدمات کایروپراکتیک هر جلسه یک یا دو منطقه    (حداکثر ۱۰ جلسه در سال)

۵۶۷,۰۰۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۴۴۲,۵۰۰ ۲۷۸,۵۰۰

خدمات کایروپراکتیک هر جلسه بیش از دو منطقه   (حداکثر ۱۰ جلسه در سال)

۹۰۷,۲۰۰ ۹۰۷,۲۰۰ ۷۰۸,۰۰۰ ۴۴۵,۶۰۰

کاردرمانی هر جلسه

۷۳۰,۶۴۰ ۶۴۵,۶۰۰ ۵۱۸,۸۰۰ ۳۲۶,۴۰۰

توضیحات:

۱- فیزیوتراپی در مطب و بیش از ۳۰جلسه در سال برای یک عضو با اخذ مجوز از صندوقها (معرفی بیمار به شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت) قابل پرداخت است.

۲- خدمات فیزیوتراپی درمنزل بیش از ۶۰ جلسه، جهت تائید کمک هزینه توانبخشی به شورای عالی پزشکی ارجاع داده خواهد شد.  

۳- هزینه خدمات کاردرمانی و گفتار درمانی با تائید شورای پزشکی مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت و طبق تعرفه های مصوب قابل پرداخت می باشد.

    خدمات گوش، حلق، بینی و برخی خدمات رایج  

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

شستشوی یک گوش

۲۲۶,۸۰۰

۲۲۶,۸۰۰

۱۷۷,۰۰۰

۱۱۴,۴۰۰

شستشوی دو گوش

۴۰۸,۲۴۰

۴۰۸,۲۴۰

۳۱۸,۶۰۰

۲۰۰,۵۲۰

ادیومتری پایه و جامع

۴۷۹,۹۴۰

۴۱۶,۱۶۰

۳۳۶,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰

تمپانومتری

۲۲۸,۰۲۰

۲۰۶,۷۶۰

۱۶۵,۱۰۰

۱۰۳,۸۸۰

تامپون بینی قدامی

۱,۴۲۷,۵۸۰

۱,۴۲۷,۵۸۰

۷۹۵,۳۰۰

۳۶۷,۶۲۰

سمعک معمولی یا دیژیتال یک گوش (بزرگسالان بالای ۱۸ سال هر۳سال یکبار)

با مجوز رئیس درمان مناطق ۹,۷۵۰,۰۰۰ با مجوز شورای هزینه های درمانی ۲۴,۵۷۰,۰۰۰ریال

سمعک معمولی یا دیژیتال یک گوش (بزرگسالان زیر ۱۸ سال هر۳سال یکبار)

با مجوز رئیس درمان مناطق ۱۱,۱۶۰,۰۰۰  با مجوز شورای هزینه های درمانی ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ریال

سمعک معمولی و دیژیتال دو گوش (صرفاً جهت اطفال زیر۱۴ سال  که نیاز به آموزشهای گفتاری دارند با تجویز متخصص گوش و حلق و بینی و با تائید شورای پزشکی منطقه بهداشت و درمان صنعت نفت)

۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال - هر ۳ سال یکبار

کمک هزینه تعمیر سمعک و باطری (هر ۳سال یکبار)

۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال در طی دوره ۳ ساله

توضیحات:

۱-خدمات گوش و حلق و بینی ضروری است  نوع خدمت با تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد.

۲- درخصوص سمعک ضروری است با توجه به ادیومتری انجام شده نیاز سمعک توسط متخصص گوش و حلق و بینی در سربرگ دفترچه بیمار ثبت و پس از تائید پزشک معتمد همراه با فاکتور خرید سمعک (فاکتور بایستی دارای تاریخ، مبلغ، مهر و امضاء فروشنده معتبر باشد) و فتوکپی جواب ادیومتری به واحدهایپذیرش تحویل گردد.

۳- در ارتباط با تعمیر سمعک ضروری است عنوان تعمیر، تاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط انجام دهنده خدمت در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد.

  خدمات چشم پزشکی و برخی خدمات رایج   

نوع خدمت

تعرفه پرداختی 

فریم عینک هر سه سال یکبار برای بزرگسالان و هر ۱.۵ سال برای اطفال (تا پایان۱۲ سالگی)

۲,۷۳۰,۰۰۰

عدسی عینک یک دید درصورت تغییر هریک سال 

۱,۱۷۰,۰۰۰

عدسی عینک (تدریجی) و یا دو دید هریک سال 

۳,۱۲۰,۰۰۰

لنز داخل چشمی (آرتیزان و آرتیفلکس) در جراحی PHAKIC- IOL هرچشم

۲۷,۳۰۰,۰۰۰

لنز داخل چشمی درموارد جراحی کاتاراکت(آب مروارید) بصورت گلوبال هرچشم

۶,۸۲۵,۰۰۰

پروتز چشم مصنوعی هر سه سال یکبار

۱۰,۷۲۵,۰۰۰

خدمات متفرقه و برخی خدمات رایج

 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

شیمی درمانی ساده 

۱,۸۱۴,۴۰۰ ۱,۸۱۴,۴۰۰ ۱,۴۱۶,۰۰۰ ۸۹۱,۲۰۰

شیمی درمانی پیچیده 

۳,۸۵۵,۶۰۰ ۳,۸۵۵,۶۰۰ ۳,۰۰۹,۰۰۰ ۱,۸۹۳,۸۰۰

شیمی درمانی داخل نخاعی

۳,۴۰۲,۰۰۰ ۳,۴۰۲,۰۰۰ ۲,۶۵۵,۰۰۰ ۱,۶۷۱,۰۰۰

 توضیحات:

 درصورتیکه انجام خدمات در بیمارستان و یا یک مرکز پزشکی انجام شود در هنگام تحویل صورتحساب مدارک ذیل مورد نیاز میباشد:

 الف: صورت حساب تنظیمی توسط مرکز یا بیمارستان

 ب: گواهی پزشک معالج مبنی برانجام خدمات که نوع خدمت ضروری است توسط پزشک مشخص باشد.

 ج: ارائه اصل نسخه دارویی مربوط به شیمی درمانی به همراه فاکتور صندوق داروخانه (که حاوی ریز نام دارومی باشد) و درصورت خرید دارو از مراکز طرف قرارداد، ارائه برگ دوم نسخه دارویی به انضمام فاکتور صندوق داروخانه (که حاوی ریز نام دارومی  باشد) الزامی است.   

  خدمات پاراکلینیک

* خدمات مشروحه ذیل برخی از خدمات پاراکلینیک بوده که هزینه های مربوطه طبق تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی قابل محاسبه میباشد.  

۱- خدمات آزمایشگاهی شامل : خدمات تشخیص طبی، خدمات پاتوبیولوژی، خدمات ژنتیکی، خدمات تشخیصی مولکولی و... می باشد.

۲- خدمات پرتوپزشکی و طب هسته ای که شامل خدمات رادیولوژی، سونوگرافی، MRI، سی تی اسکن، اسکنها و... بوده که برخی از خدمات رایج به شرح ذیل می باشد: 

نوع خدمت

تعرفه خصوصی 

تعرفه خیریه 

تعرفه عمومی غیر دولتی

تعرفه دولتی

رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ

۶۶۴,۷۹۶ ۵۴۱,۴۸۸ ۴۴۴,۲۸۰ ۲۷۹,۴۴۴

رادیوگرافی پانورکس (OPG) 

۶۲۴,۶۷۹ ۵۰۸,۸۱۲ ۴۱۷,۴۷۰ ۲۶۲,۵۸۱

رادیوگرافی ریه روبرو یا نیمرخ  و یا هر نمای دیگر(یک فیلم)

۴۲۴,۰۹۴ ۳۴۵,۴۳۲ ۲۸۳,۴۲۰ ۱۷۸,۲۶۶

ماموگرافی یک طرفه(روی ۲ فیلم مخصوص ماموگرافی)

۱,۱۶۹,۱۲۴ ۹۵۲,۲۷۲ ۷۸۱,۳۲۰ ۴۹۱,۲۳۶

ماموگرافی دوطرفه(روی ۴ فیلم مخصوص ماموگرافی)

۱,۹۵۴,۲۷۱ ۱,۵۹۱,۷۸۸۱ ۱,۳۰۶,۰۳۰ ۸۲۱,۴۶۹

رادیوگرافی لگن خاصره(هرفیلم)

۲۵۴,۷۴۹ ۳۶۸,۷۷۲ ۳۰۲,۵۷۰ ۱۹۰,۳۱۱

سونوگرافی پستان- دو طرفه با پروپ مخصوص به همراه آگزیلاری دو طرف

۱,۲۶۲,۵۲۵ ۱,۰۹۷,۷۶۰ ۸۸۵,۷۰۰ ۵۵۷,۲۰۵

سونوگرافی شکم (کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیتین، پانکراس)

۹۹۹,۸۷۵ ۸۶۷,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۳۷۵

سونوگرافی لگن با مثانه- پرو خالی(باتعیین رزیجوی ادراری)

۸۳۹,۸۹۵ ۷۲۸,۲۸۰ ۵۸۸,۰۰۰ ۳۶۹,۹۱۵

سونوگرافی  کامل شکم و لگن 

۱,۳۳۱,۱۷۵ ۱,۱۵۵,۷۸۰ ۹۳۲,۸۵۰ ۵۸۶,۸۶۵

سونوگرافی نسخ نرم سطحی هرجای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست

۷۹۹,۹۰۰ ۶۹۳,۶۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۳۵۲,۳۰۰

سونوگرافی کالر داپلر هرعضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هرکدام

۲,۷۹۹,۶۵۰ ۲,۴۲۷,۶۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۵۰

سی تی اسکن مغز(بدون تزریق)

۱,۳۵۸,۱۰۳ ۱,۰۲۹,۶۳۶ ۸۶۱,۳۳۰ ۵۴۱,۶۳۳

سی تی اسکن مغز(با تزریق)

۱,۵۸۱,۸۵۶ ۱,۲۰۷,۶۸۰ ۱,۰۰۸,۳۲۰ ۶۳۴,۰۸۰

سی تی اسکن شکم و لگن (بدون تزریق)

۲,۶۳۴,۸۷۴ ۲,۰۱۱,۹۵۶ ۱,۶۷۹,۷۵۰ ۱,۰۵۶,۳۰۸

سی تی اسکن شکم و لگن (با تزریق)

۲,۷۸۳,۱۷۳ ۲,۱۲۵,۱۷۶ ۱,۷۷۴,۲۸۰ ۱,۱۱۵,۷۵۳

  (هر قسمت از بدن (بدون تزریق MRI

۲,۶۴۱,۹۷۲ ۱,۹۷۴,۴۰۸ ۱,۶۵۸,۳۰۰ ۱,۰۴۲,۷۷۴

  (هر قسمت از بدن (با تزریق MRI

۳,۲۲۴,۵۱۰ ۲,۴۴۴,۲۶۸ ۲,۰۴۴,۸۱۰ ۱,۲۸۵,۸۴۴

بیوپسی از پروستات تحت سونوگرافی (به ازای هر تعداد بیوپسی مورد نیاز) هزینه سوزن جداگانه  قابل پرداخت می باشد.  

۱۱,۷۴۶,۸۰۰ ۱۰,۳۲۱,۸۰۰ ۶,۰۲۱,۶۰۰ ۲,۷۸۲,۲۰۰

اسکن تیروئید با ید ۱۳۱

۱,۷۱۹,۳۰۰ ۱,۴۰۰,۴۰۰ ۱,۱۴۹,۰۰۰ ۷۲۷,۷۰۰

تراکم سنجی استخوان (یک یا دو منطقه)

۳,۶۰۹,۵۶۰ ۲,۷۵۹,۱۶۰ ۲,۳۰۲,۹۰۰ ۱,۴۴۸,۱۸۰

تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن

۴,۲۲۸,۰۲۰ ۳,۲۷۱,۳۲۰ ۲,۷۲۱,۳۰۰ ۱,۷۱۱,۳۶۰

۳- خدمات رادیوتراپی شامل انواع فیلد درمانی و محاسبات فیزیک و... می باشد که هزینه های مربوطه طبق تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی بدون کسر فرانشیز پرداخت می گردد.

توضیحات: 

 ۱- ضروری است کلیه خدمات پاراکلینیک درخواستی توسط مؤسسه انجام دهنده خدمت به تفکیک اقلام قیمت گذاری گردد.

 ۲-چنانچه تاریخ نسخه، اقلام درخواستی، مبالغ درج شده مخدوش باشد ضروری است نوسط مخدوش کننده(پزشک یا مؤسسه انجام دهنده خدمت) اصلاح و مجدداً مهر و امضاء گردد.

 ۳- درهنگام تحویل نسخ خدمات سونوگرافی، MRI، سی تی اسکن، اسکنها، بیوپسی تحت گاید، تراکم استخوان، آنژیوگرافی ها و... ضروری است فتوکپی جواب خدمات نیز ارائه گردد.

 ۴- در ارتباط با خدمات رادیوتراپی ضروری است گواهی انجام خدمات توسط مؤسسه انجام دهنده دارای تاریخ، نوع خدمات انجام شده و مبالغ دریافتی به تفکیک اقلام و مهر و امضای مؤسسه باشد ضمناًدرخواست پزشک معالج مبنی برانجام خدمات و   فتوکپی پاتولوژی های انجام شده نیز ضمیمه صورت حساب گردد.

 ۵- کلیه خدمات پاراکلینیک درخواستی ضروری است توسط درخواست کننده با تاریخ مراجعه در سربرگ دفترچه درمانی درج گردد و مهر و امضاء گردد.

 ۶- طبق مقررات جاری کشور، پرداخت هزینه انجام سونوگرافی در مطب توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص غیر از متخصص رادیولوژی(مانند متخصص زنان، ارولوژی، گوارش و معده و ...) در تعهد نمی باشد.

اقدامات شایع دندانپزشکی

 پروتز کامل فکین  

۲۷.۳۰۰.۰۰۰ ریال -  هر۵ سال یکبار  

 پروتز کامل یک فک

۱۳.۶۵۰.۰۰۰  ریالهر ۵ سال یکبار  

 پروتز پارسیل کروم کبالت یک فک

۱۳.۶۵۰.۰۰۰ریالهر ۵ سال یکبار  

 پروتز پارسیل اکریلی یک فک تا ۵ دندان 

۲.۷۳۰.۰۰۰ ریال و به ازای هردندان اضافه(بیش از۵ دندان)   ۸۹۷.۰۰۰ ریال حداکثر تا مبلغ کل ۶.۳۱۸.۰۰۰ ریالهر ۵ سال یکبار 

 روکش یک دندان از هر نوع  

۴.۸۷۵.۰۰۰ ریال  حداکثر تا ۱۸  واحد  با رؤیت رادیو گرافی PA ( قبل و بعد درمان ) توسط دندانپزشک معتمد    

 ایمپلنت   الففیکسچر    

هر واحد ۲۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال - حداکثر ۶ واحد  

 ایمپلنت  بروکش برای ایمپلنت 

 هر واحد ۸.۷۰۰.۰۰۰ ریالحداکثر ۶ واحد (از ۱۸ واحد کلی)  

 با توجه به بررسی های انجام شده، سایر هزینه های مرتبط با ایمپلنت شامل پیوند استخوان و سینــوس لیفت ( باز و بسته ) و استفاده از مواد بیومتـریال به صورت گلوبال در افزایش کمک هزینه ایمپلنت منظور گردید و هزینه های مذکور به صورت مجزا قابل محاسبه نخواهد بود.

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 4
 • یداله شریفی GB ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
  32 8
  بسیار عالی و مورد نیاز است.لطفا در هر دوره اصلاحییه صادر فرمایید
 • رحیم کدخدایی IR ۰۱:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  14 2
  برای اطلاع متقاضییان علی الخصوص بازنشستگان بسیار خوبست . وبهتراست اصلاحیه ها و ضمائم دردورههای مصوب به اطلاع برسد . بهرصورت ممنون اززحمات کادر اداری/ درمانی/ بخشها و آزمایشگاهها وسایر دوایر مدیریت بهداشت ودرمان که صادقانه زحمت میکشند . خسته نباشید
 • مجیدرضا رضایی IR ۰۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  37 7
  با سلام وخسته نباشید خدمت امور درمانی صندوق .از اطلاع رسانی امور درمانی تشکر و قدردانی میشود .خدمات دندانپزشکی در موارد ذکر شده.نیست لطفا در خصوص تعرفه های دندانپزشکی هم اطلاع رسانی شود. تشکر از زحمات امور درمان
 • حسن‌ترغاق PL ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
  28 14
  با‌سلام‌لطفا‌کمک هزینه‌‌دندان‌مصنوعی‌نیم‌فك‌وهردو‌فک‌چقدر‌است‌با‌تشکر

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =